Приключи полагането на основна хоризонтална маркировка на ул."Синаница“

Разчертани са паркоместа за леки автомобили

Приключи полагането на основна хоризонтална маркировка на ул. „Синаница“ в Благоевград.
До моста на река Бистрица са разчертани паркоместа за леки автомобили. Предстои урегулиране на кръстовището, образувано от бул.„Васил Левски“, ул.„Георги Попов“ и ул.„Синаница“, като за целта ще бъде възложено проектиране в два варианта:
- Четириклонно кръстовище на бул.„Васил Левски“ с ул.„Георги Попов“ по проект „С част по организацията и безопасността на движението – сигнализация с пътни знаци, пътни светофари и пътна маркировка, необходима по време на експлоатацията на обекта. /Кръстовище с регулиране на движението със светлинни знаци/.“
- Кръстовище за кръгово движение на бул.„Васил Левски“ “ с ул.„Георги Попов“ по проект „С част по организацията и безопасността на движението. /Кръгово кръстовище с две ленти за движение в кръга и две ленти за движение по входовете/.“Снимка на Деня

Щрихи от Плевен