Избрани Новини

Музей на планината създават в Банско

Общината спечели проект по Норвежката програма и НСОРБ

Избрани са 10-те концепции за местно икономическо развитие, които ще получат финансиране за реализация по проекта ГАЛОП. Приключи оценката на представените 41 концепции за местно икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ. Междуведомствената комисия, която включва освен представители на Сдружението, експерти от Норвежката асоциация на местните и регионални власти, от програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. и Националното координационно звено към администрация на Министерския съвет, селектира 10-те предложения-финалисти. Те ще имат възможност да получат финансова подкрепа за реализиране на своите концепции за местно икономическо развитие.
Информация за класираните концепции можете да видите на сайта на НСОРБ https://www.namrb.org/izbrani-sa-10-te-koncepcii-za-mestno-…

Община Банско е в списъка на одобрените проекти с идеята си за изграждане на целогодишна дестинация чрез интегрирани инвестиции в културно-фестивален и спортно-рехабилитационен туризъм. Предвижда се създаване на Музей на планината и работилница за местни занаяти, както и изграждане на общински спортно-рехабилитационен център. Партньори ще са  общината, местните музеи, читалищата и културните институции и спортните клубове.



Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)