Започна реконструкцията на пътя от Рупите до античен град Хераклея Синтика

Инвестицията е в размер на 1,4 млн.лв

Реконструкцията се извършва със средства, определени с решение на Министерския съвет от 31 май 2019 г. Строителните дейности обхващат пътния участък от 2,4 км, започващ от отклонението за село Рупите до археологически обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“. Според предварителния проект се предвижда габарит на пътя в началото от 8 метра (малко след разклона за с.Рупите) - пътни платна по 3 м и банкети по 1 м. До самия терен, където се извършват археологическите разкопки, новият път ще бъде ограничен с бордюри и габарит на асфалта 6 м. Ще бъде изградено и съоръжение, с което да се премести газопроводът, за да се изведе натоварването на пътя.

Инвестицията, която се прави за пътя до обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ е в размер на 1,4 млн.лв. Извършени са всички съгласувателни процедури с РИОСВ и Министерството на културата преди началото на реконструкцията.

Благоустрояването на пътя до този обект ще се отрази изключително благоприятно в туристическо отношение, тъй като през последните години се отчита голям интерес от български и чуждестранни туристи. Предстои Община Петрич да реализира и своя проект „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи” по Оперативна Програма „Региони в растеж”. Проектът е свързан с разработването на цялостен интегриран туристически продукт с основен акцент - паметник на културата с национално значение и съпътстващи дейности по социализация на паметника, които да допринесат за социално-икономическото развитие на региона.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен