Юбилейна конференция на Философския факултет в ЮЗУ събра учени от 4 континента

Формите на участие в конференцията са хибридни

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ стартира днес международната научна конференция „Трансформации и предизвикателства в глобалния свят", посветена на 25-годишния юбилей на Философския факултет.
Научният форум привлече учени от 4 континента, които в рамките на три дни ще представят своите изследвания в четири направления: Философия, Психология, Социология и Политически науки. Формите на участие в конференцията са хибридни, включващи присъствено презентиране на докладите и онлайн участие, наложено от усложнената ситуация с COVID-19.
Научното събитие бе открито от ректора на Югозападния университет проф. д-р Борислав Юруков.

„Философският факултет е душата и сърцето на всеки един университет. Горд съм, че Ви има в структурата на нашия университет и високо ценя усилията Ви заедно да поддържаме неговия имидж на престижен, образователен, културен и научен център“, каза в приветствието си проф. Юруков.
Ректорът подчерта важната роля на Философския факултет в структурата на Югозападния университет. Той отбеляза, че във факултета винаги се е отдавало голямо значение както на обучението на студентите, така и на научноизследователската работа. Доказателство за това са множеството публикувани монографии, студии, статии и доклади в областта на психологията, социологията, философията и политическите науки.
Приветствие към участниците в конференцията оправи и деканът на факултета проф. д-р Борис Манов, който представи накратко историята на Философския факултет.
Проф.Манов отбеляза, че ръководеният от него факултет е сред водещите хуманитарни образователни и научни центрове в България. Факултетът провежда обучение по4 бакалавърски, 13 магистърски и 7 докторски програми, както и 2 програми за допълнителна и следдипломна професионална квалификация.
Проф.Манов с гордост сподели, че през изминалите 25 години своите дипломи като бакалаври, магистри и доктори на Философския факултет са получили над 15 000 души. В момента във факултета се обучават над 650 студенти и близо 90 докторанти, като голям процент от тях са чуждестранни граждани.
Приветствия към участниците на конференцията отправиха още Любен Милев – заместник-кмет по обществения ред, сигурност и спорт на община Благоевград, Екатерина Текерска – старши експерт в Регионалното управление на образованието – Благоевград, Райчо Цветин – заместник-областен управител на област Кюстендил, проф. д.н.к. Васил Марков – декан на Факултета по изкуствата.
По повод юбилейната конференция са получени поздравителни адреси от десетки образователни и научни институции.
Специален гост във втория ден на конференцията (16.10.2020 г.), която ще продължи в Университетския център „Бачиново“, ще бъде заместник-министърът на образованието и науката доц. д-р Петър Николов.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен