В община Петрич се предоставят три нови социални услуги

Осигурява се качествена алтернативна грижа за деца и младежи в риск

Кметът Димитър Бръчков посети изградените три нови бази в Петрич, чрез които Общината разширява дейностите в социалната сфера с предоставянето на нови услуги: „Център за настаняване от семеен тип за деца” с капацитет до 12 места; Център за обществена подкрепа с капацитет 100 лица и до 10 места за спешно настаняване на деца и семейства в риск; Преходно жилище с капацитет до 8 деца на възраст от 15 – 18 години.

„Настанените по-рано деца в институции извън община Петрич ще бъдат върнати тук, за да ползват новите социални услуги. За да изпълним ефективно дейностите по този проект, е заложено закупуването на специализирано транспортно средство за потребителите, което вече е заявено и се очаква да бъде доставено, както и допълнително неспециализирано оборудване и необходимото обзавеждане“, уточни кметът Димитър Бръчков. Включено е също обезпечаването на разходите за месечна помощ на ученици от 1 до 12 клас, настанени в институциите - ЦНСТ и Преходно жилище. Разкрити са 35 нови работни места. Чрез изпълнението на проекта се осигурява качествена алтернативна грижа за деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства, която гарантира живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване. Изградена е необходимата инфраструктура за новите услуги, която е в съответствие с утвърдени от Министерство на труда и социалната политика изисквания и насоки.

Новите социални услуги се реализират по проект на Община Петрич по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1. Общата стойност на социалната инфраструктура е 1 111 550 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен