Съдът обяви ученически конкурс за децата в Кюстендилска област

Той е под наслов "Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“

Окръжен съд - Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница, организират  областен конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“ като част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2020 / 2021 г.  Конкурсът е посветен на 40-та годишнина от откриването на настоящата сграда на Съдебната палата в Кюстендил /2.12.1980 г./, в която се помещават Окръжен съд - Кюстендил и Районен съд - Кюстендил. Любопитен исторически факт е, че първата съдебна палата в България е осветена и открита именно в  Кюстендил на 28 юни 1931 г., сегашната сграда на Община Кюстендил.
Целта на конкурса е да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български ученици.
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас в следните направления:
Литературно творчество (поезия и проза)
Участниците се разпределят в три възрастови групи:
Първа група      -   І –  ІV клас
Втора група      -   V -  VІІ клас
Трета група      -  VІІІ  - ХІІ клас
Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство)
Участниците се разпределят в три възрастови групи:
Първа група      -   І –  ІV клас
Втора група      -   V -  VІІ клас
Трета група      -   VІІІ  - ХІІ клас
Всички творби се предават на организаторите Окръжен съд - Кюстендил, Районен съд -  Кюстендил и Районен съд - Дупница чрез директорите на учебните заведения.
Конкурсните материали трябва да бъдат получени най-късно до 16.11.2020 г., на адрес:
Окръжен съд - Кюстендил и Районен съд - Кюстендил:  Кюстендил 2500, ул.Гороцветна 31;
Районен съд - Дупница: Дупница 2600, ул.Николаевска 15.
Отличените участници в двата раздела на конкурса ще получат удостоверения и материални награди.
Церемонията по награждаването на класираните участници ще се състои на 2-ри декември, денят, в който е открита настоящата сграда на Съдебната палата в Кюстендил.