Над 350 души от цялата страна тръгват "По пътя на Самуиловите воини“

Ще се извърви 5-километров маршрут от Самуиловата крепост до село Ключ

Над 350 души от цялата страна ще се включат и тази година в Националния туристически поход „По пътя на Самуиловите воини“, който тръгва днес в 9.30 часа. Той се организира от клуб „Млад планинар“ -  Петрич. Ще се извърви в една походна колона 5-километров маршрут от Самуиловата крепост до село Ключ. По традиция походът се провежда в първата неделя на месец октомври, а тази година съвпада и с 1006-тата годишнина от управлението на цар Самуил. Той е дава възможност на туристите ежегодно да преминават през интеркативен туристически маршрут „Път на Самуиловите воини“.

Преходът е от Т3 категория на трудност. НПМ „Самуилова крепост“ е обект от Националното  движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ и Националното движение „Обичам България“.
Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане на Националния  туристически поход „По стъпките на Самуиловите воини“ е Сдружение „Млад планинар“ – Петрич с подкрепата на Община Петрич.
В похода могат да участват всички групи ученици, туристически дружества от страната, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи. По маршрута могат да се включват индивидуални участници и самостоятелни групи, които не принадлежат към определена организация.
За провеждане на похода сдружение „Млад планинар“ осигурява културно-художествена програма и удостоверение за участие в него.
Участниците трябва да бъдат екипирани според изискванията за участие в прояви по пешеходен туризъм. По време на похода не се допуска употребата на наркотични и упойващи вещества, застрашаващи здравето на участниците, спазва се дисциплината и реда, определени от ръководителя на похода, ръководителите на групите носят отговорност за опазване чистотата на околната среда.
Препоръчително е участниците в похода да имат лична застраховка и да са клинично здрави.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"