Фестивал "125 години ТПК – в подкрепа на хората с увреждания“ започва в Благоевград

Ще се открие днес от 14:30 ч. във фоайето на корпус 1 на ЮЗУ

През тази година се навършват 125 г. от създаването на първата трудово-производителна кооперация (ТПК) в България. Още от своето създаване производителните кооперации са важен фактор за развитието на българското общество и икономическия напредък на нацията. Те имат основна заслуга за изграждането на основните икономически структури в следосвобожденска България. ТПК осигуряват достоен труд, неизменно оставайки близо до хората.
Кооперациите имат огромен принос за трудовата и социална интеграция на хората с увреждания. Хиляди хора с увреждания намират комплексна подкрепа за техните социални, трудови, културни, спортни, интелектуални и творчески потребности в ТПК.
В резултат на дългогодишното ползотворно сътрудничество с Агенцията за хората с увреждания  НС на ТПК организира фестивал „125 години ТПК – в подкрепа на хората с увреждания“. Фестивалът ще се проведе в 8 града в страната и ще включва разнообразни събития, които ще допринесат за засилване фокуса на местната общественост към хората с увреждания, но не към техните проблеми и потребности, а към техните способности и възможност да бъдат пълноценно социално приобщени.
Фестивалът в Благоевград ще се открие днес от 14:30 ч. във фоайето на корпус 1 на Югозападния университет "Неофит Рилски" и ще продължи от 15:30 ч. със събитието „Танцуваме заедно“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен