В ЮЗУ започва XХІХ Международна конференция за млади учени

Целта е да даде възможност за изява на докторанти, млади учени, студенти и специалисти

Техническият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" е домакин на XХІХ Международна конференция за млади учени, която тази година се провежда онлайн. Събитието е на 24 и 25 септември 2020 г.
Целта на международния форум е да даде възможност за изява на докторанти, млади учени, студенти и специалисти и да повиши информираността на младите учени за особеностите при разработване на докторска дисертация.
Всички доклади, допуснати до представяне и станали публично достояние на секционните или постерните заседания, след рецензиране и редактиране от редколегията ще бъдат публикувани в "Сборник научни трудове", който се депозира в Народната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" и НАЦИД (ISSN и се включва в международната информационна система).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен