Стартира ремонтът на пътя Белица - Семково

Текат ударни ремонти на уличната мрежа в Белица

Повече от 6 месеца текат ударни ремонти на уличната мрежа в общинския център Белица. Освен 5 улици "Иван Алексов", "Даме Груев", "9-ти септември","Равен" и "Симеон Кавракиров" в изпълнение на проект на общината по оперативна програма "Развитие на селските райони", основен ремонт се извършва и на още 7 улици: "Иван Вазов", "Алекса Сачков","Яне Сандански", "Народна победа","Люлин","Георги Андрейчин" и "Никола Вапцров" .
Вчера стартира и ремонтът на пътя Белица - Семково, който кметът на Община Белица Радослав Ревански лично инспектира. Проектът предвижда изпълнение на изцяло нова конструкция на пътното тяло, изграждане на банкети, канавки и всички съоръжения, свързани с безапосността на движението. Предвидено е ново отводняване, нови водостоци, уширение на пътя, почистване на растителността на скатовете, полагане на кабелна линия за достъп на телекомуникации.
До началото на зимния сезон се очаква ремонтът на над 6-километровия участък, свързващ Белица с планинският курорт Семково, да бъде изцяло приключен, както и 12 улици в града.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"