Модерна апаратура получи Филиалът за спешна медицинска помощ в Петрич

Целта е да се подобри значително качеството на обслужване на всички пациенти

Медицинската апаратура от висок клас се предоставя по линия на проект „Подкрепа за развитието на спешната медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. В момента успешно се изпълни вторият етап на проекта. Получената във Филиал за спешна медицинска помощ – Петрич апаратура включва монитори, транспортен вентилатор, инфузионна помпа, аспирационно устройство, преносим комбиниран дефибрилатор с възможност за отдалечено монитиране, апарат за обдишване, аспиратор, електрокардиограф и тролей/количка. Целта е да се подобри значително качеството на обслужване на всички пациенти, които се нуждаят от спешна медицинска помощ, както и да се мотивира медицинският персонал, тъй като се подобряват условията на работа.

Само преди няколко месеца, когато се изпълни първият етап на проекта, Филиалът за спешна медицинска помощ в Петрич получи и два нови напълно оборудвани автомобила. Предстои реализацията и на трети етап, в който е предвидено да се извърши ремонт на сградния фонд с цел подобряване състоянието на материалната база.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"