В Банско приеха план за овладяване популацията на безстопанствените животни

Ще бъде изградена мрежа за свободно разхождане на домашни кучета

Контролът върху популацията на безстопанствените кучета и котки е от особена важност за община Банско. Овладяването на безконтролното размножаване на безстопанствени животни и прекратяване нерегламентираното отглеждане и развъждане на кучета е заложено в общинска програма за периода 2020-2023 г. Общинските съветници гласуваха план за действие, с който да се намали до минимум броят на уличните кучета и котки, домашните любимци да бъдат регистрирани в общински електронен регистър, а собствениците им да плащат данък съгласно ЗМДТ и ЗВМД. За да се избегнат рисковете за хората, ще бъде изградена мрежа за свободно разхождане на домашни кучета.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"