Провежда се Седмият годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм

В рамките на конгреса ще бъдат обсъждани добри практики за развитие на туризма

Кметът на Община Сандански Атанас Стоянов присъства на Седми годишен конгрес на Българския съюз по Балнеология и СПА туризъм!

На срещата се акцентира върху ролята на българските климатолечебни и балнео-климатолечебни курорти, какъвто безспорно е и град Сандаски, за подобряване здравния статут на населението.

Сандански, представен достойно на климатолечебната карта, е идеално място за модерна климатотерапия, балнеоложко лечение, рехабилитация, първична и вторична профилактика и рекреация.

В рамките на конгреса ще бъдат обсъждани добри практики за развитие на туризма и популяризиране на местните условия за подобряване на здравния статут на населението!Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"