Приемат в безплатна ИТ школа ученици в Абланица

Кандидатстването е отворено онлайн до 11октомври

Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви днес, че стартира приема за учебната 2020-2021 година в 110 школи в 33 града в България. Деца в 4-7 клас от област Благоевград ще имат възможност да се обучават в безплатна школа по дигитални науки в с.Абланица.
Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 11
октомври и не изисква предишни ИТ познания.
Обучението стартира  в началото на ноември и ще се провежда до юли 2021 г., а  форматът
(онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмата
е с продължителност 100 учебни часа и в с.Абланица се реализира в сътрудничество със СУ
„Св.Паисий Хилендарски“ и подкрепата на Фондация „Българска Памет“ и „Комак Медикал“.
„За да растат подготвени в контекста на съвременния технологичен свят, учениците трябва да
усвоят ключови дигитални умения, които ще ги направят успешни сега и за в бъдеще.
Пандемията и преминаването на цялата образователна система онлайн през изминалата 
учебна година само ускориха тази тенденция. Затова сега разширяваме значително мащаба на
Училищна Телерик Академия – ще присъстваме за първи път в 33 града, обхващайки 75% от
областите в България. Така целим да осигурим достъп на все повече деца от различни 
населени места до безплатно, модерно ИТ обучение“, коментира Петър Шарков, изпълнителен
директор на Училищна Телерик Академия.
Обучение за 4-7 клас
Интерактивната програма „Дигитални науки“ предоставя на разбираем за децата език какво
стои зад новите технологии и как да ги управляват, развива логическото мислене, 
креативността и дигиталните им умения.
Повече информация за програмата и приемът в нея може да получите по време на безплатния
уебинар на Училищна Телерик Академия на 10 септември от 18:30 ч.
Кандидатстване и входен изпит
От кандидатите не се изискват предварителни познания по програмиране. Необходимо е да
кандидатстват през  сайта и да се явят на входен  изпит онлайн  до 11 октомври. Изпитът  включва 30 логически задачи под формата на тест и е с продължителност 45 мин.
Интерактивните обучения на Училищна Телерик Академия развиват логическото мислене  и
креативността на учениците, техните умения за решаване на проблеми и дигитални 
компетенции. Придобитите познания са полезни за всички сфери на развитие и професии, 
включително и в  един от най-перспективните сектори у нас  -  ИТ. След успешно завършване
учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна
година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга нейна програма.
Повече информация за програмите може да бъде намерена на  сайта на Училищна Телерик
Академия.