Съдът в Благоевград отхвърли жалбата против избора на ректор на ЮЗУ

Не са доказани твърденията за съществени процесуални нарушения

Административен съд – Благоевград потвърди законността на Решението на Общото събрание на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за избор на ректор на висшето училище.
Със свое решение Административен съд – Благоевград отхвърля жалбата на проф. дн Иван Мирчев, проф. д-р Георги Апостолов и проф. д-р Антони Стоилов. Съдът бе сезиран с жалба от тримата професори, кандидати за ректор, които оспориха законността на Решение на Общо събрание на ЮЗУ „Неофит Рилски“, обективирано в т.2.2 от Протокол  № 1 от  27.11.2019г., с което за ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е избран проф. д-р Борислав Юруков.
За да постанови решението си съдът прие, че от събраните по делото доказателства не се установяват и не са доказани твърденията на жалбоподателя за съществени процесуални нарушения и немотивираност на процесния акт, поради което следва да бъде оставено в сила, а оспорването – отхвърлено. Съдът счете за неоснователно и възражението на оспорващите, че избраният кандидат не отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Решението отчита и факта, че към момента на избора проф. д-р Борислав Юруков е навършил 65 години, но възрастовото ограничение като условие по допустимост при избор на ректор е въведено с новата редакция в Закона за висшето образование, която е действаща занапред.
Решението на Административен съд – Благоевград подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен