Избраха фирмата, която ще проучва скалнооблицовъчни материали край Крушево

Разрешението за проучване се предоставя за 2 години

„Атила Строй Инвест“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Брановица“, разположена в землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години. За този срок титулярят ще вложи минимум 26,7 хил. лв. в проучвателните дейности.