Открит е стар боеприпас в НП “Пирин”

Временно се забранява преминаването по туристически маршрут номер 7

Открит е стар невзривен боеприпас в района на местността “Малък казан” в Национален парк “Пирин”. Уведомени са органите на МВР и на  Министерство на отбраната и се предприемат действия по обезвреждането му.
Временно се забранява преминаването по туристически маршрут номер 7 от “Бъндерица” до местност “Голям Казан” - зелена маркировка. Умоляват се гражданите да избягват преминаването по маршрутите в местността “Казаните” и да следват указанията на компетентните органи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен