Избрани Новини

Развалят договора за Аквапарка в Благоевград

Актуализираха списъка на средищните училища в общината

Общински съвет в Благоевград проведе днес извънредно заседание.
Съветниците приеха предложение, съгласно заповед на кмета на община Благоевград инж.Томов, относно сформиране на първа възрастова група в общинските детски градини за учебната 2020/2021 година, с по-голям брой деца от определения максимален в Приложение №7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
По втора точка Общинският съвет прие решение за актуализиране списъка на средищните училища в община Благоевград за учебната 2020/2021 година.

Общинският съвет прие решение Община Благоевград да предприеме действия по прекратяване на договора за концесия от 5.05.2005 г., сключен с концесионера „Аквапарк“АД – за открит и закрит плувен басейн.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)