Избрани Новини

Районна прокуратура - Разлог проверява за незаконна сеч

В резултат на незаконни действия са отсечени 983 дървета от бял бор, черен бор, ела и бук за период от 2 седмици

Районна прокуратура – Разлог се е самосезирала по повод данни за извършена незаконна сеч на дървета в горския фонд, стопанисван от ТП „Държавно горско стопанство Разлог“.
Големият брой на отсечени дървета, високата им стойност и съответно размерът на причинената вреда, както и времето на констатиране на сечта, е наложило възлагане на проверка по реда на надзора за законност.
Изясняват се обстоятелствата относно конкретни случаи на незаконна сеч в периода 15 – 29 май в охранителните участъци „Тишето“, „Мразеница“, „Катарино“, „Раплево“ в района на Разлог. За тях са били образувани прокурорски преписки, в това число и след депозирани сигнални писма на директора на териториалното поделение – ТП „Държавно горско стопанство Разлог“. Към настоящия момент е известно, че в резултат на незаконни действия са били отсечени 983 дървета от бял бор, черен бор, ела и бук само за период от две седмици.
Прокуратурата е възложила извършването на проверка на длъжностни лица при Регионалната дирекция по горите в Благоевград и Югозападното държавно предприятие, съобразно компетентността им. Тя следва да обхване изпълнението на изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове относно осъществяване на сеч в горския фонд и упражнявания от ТП „Държавно горско стопанство Разлог“ контрол в тази насока. На контролните органи са дадени конкретни указания, които следва да бъдат изпълнени в хода на проверката. В обобщени доклади трябва да се предостави информация относно давността на отсичане на дърветата по всички констатирани с протоколи случаи. Освен това, да се установят кои длъжностни лица при териториалното поделение са отговаряли за охранителните участъци, в които била констатирана незаконната сеч. Проверяващите следва да изяснят дали са били допуснати нарушения от длъжностни лица във връзка неосъществен контрол, допринесъл за голямото количество отсечени дървета;
В рамките на възложената проверка Районна прокуратура – Разлог е изискала информация и за предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на допуснатите нарушения, както и за санкциониране на виновните лица.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)