Рехабилитацията на уличната мрежа в Банско е в ход

Предстои подмяната на 15 дървета поради изтеклия им жизнен цикъл

Стартиралият през 2018 г. проект за рехабилитация на улична мрежа в  Банско: ул.„Цар Симеон“ между кръстовищата с ул.„България“ и ул.„Патриарх Евтимий“ (път II-19), ул.„Глазне“ между кръстовища с ул.„Пирин“ до ул.„Патриарх Евтимий“ (път II-19) и ул.„България“ между кръстовища с ул.„Цар Симеон“ до ул.„Патриарх Евтимий“ (път II-19) е в процес на изпълнение.
Предстои подмяната на 15 дървета поради изтеклия им жизнен цикъл, в който не са безопасни за преминаващите хора и автомобили. На тяхно място ще бъдат засадени млади дръвчета от вида кълбовиден ясен, който е подходящ за градско озеленяване.
Според проекта, новата тротоарната настилка е от бетонни плочки. Извадените каменни плочи от тротоарите се складират и ще се използват в изпълнението на други общински обекти.