ЮЗДП освобождава директора на ДГС "Места" инж.Костадин Касапов

Освобождаването му е заради създаденото напрежение сред жителите на Рибново

Със заповед на директора на Югозападното държавно предприятие от днес – 7 август, се прекратява договорът за управление на директора на „Държавно горско стопанство Места” инж.Костадин Касапов. Освобождаването му е заради създаденото напрежение сред жителите на с. Рибново, породено от замърсената питейна вода. Временно се спира и сечта в района около водохващането.
Казусът започва в началото на юли, когато кметът на с.Рибново сигнализира директора на ТП „ДГС Места“ за замърсяване на питейната вода за селото, която идва от водохващането в местността Дивите кози. Като причина за замърсяването на водата се сочи преминаването на дърводобивна техника през дерето над водохващането. След сигнала от горското стопанство са взети мерки, които са оценени от кметството като недостатъчни. Това налага да бъде изискана проверка и от ЮЗДП, при която на стопанството е предписано да постави тръби на местата, където товарните камиони пресичат дерето. Още на следващия ден тръбите са поставени, а водостоците по пътя  на водохващането са почистени. Въпреки предприетите мерки, липсата на тревна растителност покрай дерето в резултат на дърводобивните дейности вероятно е една от причините за размътването на водата след поройните дъждове през изминалите дни.
От новото ръководство на териториалното поделение на ЮЗДП се очаква транспортната логистика и технологичните планове за дърводобив да бъдат адекватни на изискванията за санинарно-охранителни зони и предварително съгласувани с кметствата и местните жители.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"