Информационна кампания за управлението на отпадъците започва в 5 общини

Това са общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево

Екипът за управление на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ започва информационна кампания с цел популяризиране дейностите по проекта, поставените цели, очакваните резултати и приноса на финансиращите институции.
Информационните събития ще се проведат във всяка от петте общини, партньори по проекта, както следва:
- понеделник, 3 август, Благоевград, пл.„Георги Измирлиев - Македончето“ № 1 10:00
- вторник, 4 август, Симитли, пл.„Септември“ 10:00
-сряда, 5 август, гр. Рила, пред Туристическото дружество 10:00
-четвъртък, 6 август, Кочериново, пл.„Трети март“ № 1 10:00
-петък, 7 август, Бобошево, пред читалище „Лоза“ 10:00

Събитията ще се проведат в отворена, неформална форма с възможност за коментари, въпроси и дискусии от граждани, специалисти, представители на различни институции и медии относно параметрите на проекта и ефекта от реализацията му за местните общности.
По време на събитията ще бъдат взети всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на коронавирусна инфекция съгласно указанията на МЗ.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"