Избрани Новини

РСПБЗН - Благоевград напомня правилата за пожарна безопасност през летния сезон

Забранено е паленето на открит огън

РСПБЗН - Благоевград напомня правилата за пожарна безопасност през летния сезон:

Абсолютно е забранено изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци;
Забранено е паленето на открит огън и използването на открити огнеизточници в земеделските площи;
Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;
Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.
В никакъв случай де не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места
Да не се пали огън в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности и складове за горими материали;
Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски площи.
Извършват се постоянни проверки в земеделските и горски земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 073 867 296 или на тел. 112.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)