ЮЗУ "Неофит Рилски“ обяви второ класиране

Всички приети на второ класиране студенти трябва да се запишат в срок от 17 до 22 юли

Днес Югозападният университет „Неофит Рилски“ обяви второто класиране на приетите студенти за учебната 2020/2021 г. Бъдещите студенти могат да проверят резултатите от класирането в платформата: https://ksk.swu.bg.
Всички приети на второ класиране студенти следва да се запишат в срок от 17 до 22 юли 2020 г., като представят диплома за завършено средно образование (копие и оригинал) и квитанция за платена семестриална такса.  Документи се приемат в Учебен корпус № 1 на университета (Кандидатстудентски център – стая 1102А, ул. Иван Михайлов № 66). Работното време на комисиите за записване в делничните дни е от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа, а в почивните от 9.00 до 15.00 часа.
Кандидат-студентите, приети в специалностите: "Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии", "Педагогика на обучението по физика и математика", "Педагогика на обучението по химия и физика", "Педагогика на обучението по химия и Човекът и природата", "Педагогика на обучението по география и история", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (китайски)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)", "Педагогика на музикалното изкуство", "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество", "Физическо възпитание и спорт", "Оптични технологии", "Физика", "Химия", "Медицинска химия" и "Математика" са освободени от заплащане на семестриалните такси съгласно Постановление № 137 от 25 юни 2020 г. на Министерския съвет. При записването си в обявения срок от 17 юли до 22 юли новоприетите студенти в тези специалности представят само диплома за завършено средно образование (копие и оригинал).
От 17 юли 2020 г. започва и приемът на документи за бакалавърските програми след завършено средно образование в платена форма на обучение.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"