Избрани Новини

Подобряват здравните услуги в селата Брезница и Лъжница

Представиха българо-гръцки проект, насочен към здравеопазването в община Гоце Делчев

В Гоце Делчев представиха проекта „Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пагайо“, акроним MED4ALL, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №B2.9a.02 от 05.09.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020.

Събитието бе организирано, за да представи целта на проекта, която е свързана с намаляване неравенствата по отношение на здравния статус и подобряване достъпа до качествени здравни услуги – първична медицинска/доболнична помощ в трудно достъпните/отдалечени места чрез въвеждането на телемедицина в трансграничния регион.
Проектните дейности се изпълняват в няколко основни етапа, включващи: оборудване на здравните пунктове в селата Брезница и Лъжница, мобилен медицински кабинет и здравния център в гр.Гоце Делчев, изграждане на комуникационна свързаност и инсталиране на специализиран софтуер.
В рамките на проекта са обновени и оборудвани местните здравни служби в селата Брезница и Лъжница, както и Медицинския център на Гоце Делчев. За МБАЛ „Иван Скендеров“ е закупен медицински автомобил, предназначен и оборудван за извършване на мобилни медицински прегледи и тестове на пациенти. Трите медицински центрове са снабдени с ново медицинско обзавеждане, инструменти и консумативи. Закупени са медицински апарати и уреди, предимно предназначени за сърдечно - съдова диагностика, стерилизация, както и комуникационна техника и конфигурации.

Проектът се финансира 85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% от националните фондове на Гърция и България, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014 -2020.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)