Избрани Новини

Евродепутатът Асим Адемов ще внесе сигнал в прокуратурата за два скандални случая в община Гърмен

За тях в Община Гърмен има констатирани злоупотреби с обществени средства

След подадени сигнали на жители на община Гърмен на 25 юни тази година, евродепутатът Асим Адемов подава заявление до кмета на общината за предоставяне на достъп до публична информация за два случая, за които в общината има констатирани злоупотреби с обществени средства. Изненадващо, кметът отказа такъв достъп с обяснението, че не може да се сети за какви проверки и констативни протоколи става въпрос. При положение, че проверките са извършени по негова заповед през месеците април и май тази година и са изрично упоменати в заявлението.
Става въпрос за бившия кмет на с.Долно Дряново Ваит Моллахасанов и за директорката на детската градина в с.Дъбница Дима Мачкова.
В Долно Дряново случаят е следният. Водоснабдяването в селото не е към държавния ВиК оператор, а самото село стопанисва ВиК мрежата и отговаря за водоснабдяването и събирането на таксите за водоползване. Каквото и да означава това! Но за събраните средства отговаря кметът на селото. На местните избори миналата година Ваит Моллахасанов губи и село Долно Дряново от есента на 2019 година се управлява от друг кмет. Новият кмет, естествено, прави проверка на сметките за събраните и изразходвани средства и констатира липса на около 20 хиляди лева. По законоустановения ред той уведомява кмета на общината с докладна записка. Ваит Моллахасанов също дава писмени обяснения за какво са изхарчени липсващите 20 хиляди лева. Кметът на община Гърмен отказва да предостави документите по казуса!
А интересното в случая е, че бившият кмет, с констатирана злоупотреба с пари, сега е директор на Центъра за социални услуги в с.Марчево, община Гърмен.
Вторият случай се отнася до директорката на детската градина в с.Дъбница. През месец май тази година, по заповед на кмета на общината Феим Иса е извършена проверка в детската градина в с.Дъбница. Тази проверка констатира също много сериозни финансови злоупотреби, извършени от директорката Дима Мачкова и установява сериозен конфликт на интереси. Кметът и в този случай отказва да предостави констативния протокол от проверката!
Общинските съветници в общината, сред които и тези от ГЕРБ, са гласували в подкрепа на предложението на кмета детските градини в общината да бъдат безплатни. При положение, че община Гърмен не е особено богата община и това много натоварва общинския бюджет. И тук изниква парадоксът – правят се детските градини безплатни, а в същото време се затварят очите, когато се злоупотребява с публични средства!
И тъй като кметът на общината не взема и продължава да не взима мерки по случая, а напротив, в общественото мнение се насажда впечатлението, че стремежът е по всякакъв начин да не се дава гласност на казуса. Поради тази причина евродепутатът Асим Адемов прави искане за предоставяне на документите по случая, които са обществена информация по смисъла на закона, но кметът „удобно“ забравя за този случай отпреди две месеца и отказва достъп до документите.
След отказа на кмета да предостави обществената информация по тези два скандални случая, Адемов ще внесе сигнал в прокуратурата, за да бъде извършена обстойна фактическа проверка. Родителите на децата в детската градина трябва да знаят кой, как, при какви условия възпитава децата им. И ако те не заплащат месечни такси, не е редно който и да е да ощетява не само общината, но и децата.
А жителите на с.Долно Дряново имат право да знаят как се харчат парите им, с които всеки месец те заплащат за ползваната вода.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май