Избрани Новини

От днес започва втори прием по мярката за инвестиции във винарни

Микро, малки и средни предприятия ще могат да получат до 50 % финансиране от ЕС

От днес, 6 до 10 юли т.г. ще се проведе втори прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. Приемът ще бъде целеви само за кандидати, които ще искат авансово плащане до 15 октомври 2020 г.
Определеният бюджет за втория прием по мярката за инвестиции в предприятия за 2020 г. е в размер на над 14,3 млн.лв., за финансова 2021 г. – над 14,7 млн.лв., а за финансова 2022 г. – над 11,5 млн.лв. Запазват се изискванията максималната стойност на един проект да не надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на програмата 2019-2023 г. за един кандидат да е 2 000 000 евро.
Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти ще се определя в зависимост от вида на предприятията. Микро, малки и средни предприятия ще могат да получат до 50 % финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 млн.евро и по-малко от 750 служители – до 25 %, а големите предприятия с оборот над 200 млн.евро и над 750 служители – до 15 %. Останалата част от разходите по инвестициите ще бъде за сметка на кандидатите.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на документите за кандидатстване, както и често допусканите грешки.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май