3 са офертите за строителен надзор в Кресненското дефиле

Надзорът е при изпълнение на мерките за опазване на дивите животни и птиците

3 са офертите в откритата процедура за избор на строителен надзор при изработването на техническия проект и изпълнение на мерките за смекчаване на въздействието на трафика върху дивите животни и птиците в Кресненското дефиле, посочени в решението по ОВОС от 2017 г. във връзка със строителството на лот 3.2 от АМ „Струма“. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 59 000 лв. без ДДС, информира АПИ.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен