Избрани Новини

В Струмяни започват проект "Да опазим жителите на една планина по две реки“

Партньор от страна на Република Северна Македония е община Берово

Днес в залата на НЧ „Будител-1997“ - с.Струмяни се проведе откриваща пресконференция по проект „Да опазим жителите на една планина по две реки“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ-ИПП България - Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006“.

На пресконференцията присъстваха кметове и кметски наместници от Община Струмяни, представители от ОбА Струмяни, ЦСРИ Струмяни, жители на общината, гости и журналисти.
Водещ партньор по проекта е Община Струмяни и партньор от страна на Република Северна Македония е община Берово. Кметът на община Струмяни Емил Илиев откри пресконференцията и запозна присъстващите с основните дейности по проекта. Кметът на община Берово Звонко Пекевски, поради наложените противоепидемични мерки, свързани с Ковид-19, поздрави присъстващите с видео обръщение, като пожела успех и ползотворна реализация на всички заложени в проекта цели и дейности.

Проектът има за цел предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия по поречието на двете реки от съседните общини с трансгранично измерение и въздействие.

Общият бюджет на проекта е в размер на 397 739,11 евро.

Проектът включва две основни дейности:
Директни инвестиции - подобряване на проводимостта на реките Цапаревска и Брегалница чрез екологични крайбрежни и укрепителни дейности.
Инвестиране в обучение за местното население и общинската администрация, насочено към повишаване на капацитета за екологични решения и предотвратяване на риска.

Реализацията на проекта е заложена в рамките на 24 месеца и ще бъдат постигнати главните цели на проекта:
- повишаване на безопастността на населението в Струмяни и Берово от природни бедствия и превенция на заливането на основните селища;
- превенция на наводненията в урбанизираните територии чрез корекция на речните;
- повишен капацитет на публичните институции и повишена информираност на населението за бедствията.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)