В Банско приемат заявления за добив на дърва за огрев

Крайният срок за подаване на заявленията е до 20.07.

От днес стартира подаването на заявления за добив на стояща дървесина на корен или закупуване на дървесина от склад от териториите на ТП „ДГС Добринище” и ТП „ДГС Места”.

За територията на НП „Пирин” заявленията ще бъдат само за добив на стояща дървесина на корен.

Заявления по образец се подават в Общинска администрация - Банско по постоянен адрес на заявителя.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 20.07.2020 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен