Осиновени са близо 20% от заловените безстопанствени кучета в страната за 2019 г.

Отчита се положителна тенденция за осиновяване на български животни и в чужбина

При изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в страната през 2019 г. са осиновени близо 20% от заловените кучета. Своя собственик са намерили 4 305 кучета от общо 22 646 приютени кучета.  Това стана ясно след приетия от Министерският съвет Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България през 2019 г.

В 263 общини в страната Програмите са приети, а общият брой на регистрираните приюти е 53. Отчита се положителна тенденция за осиновяване на български животни и в чужбина.

С оглед прилагането на единен подход и гарантиране спазване разпоредбите на действащото европейско и национално законодателство е разработена Стандартна оперативна процедура (СОП) за сертифициране при транспортиране на домашни любимци с търговска цел, публикувана на официалната електронна страница на Българската агенция по безопасност на храните.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен