В ЮЗУ създават клас за органно изкуство през новата учебна година

Класът ще води един от най-известните български органисти д-р Стефан Далчев

През учебната 2020/2021 година в Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград предстои създаването на клас по органно изкуство. Студентите ще получат редкия шанс да се докоснат до магията на най-богатия на тембри музикален инструмент – органа. Класът ще води един от най-известните български органисти д-р Стефан Далчев, завършил във Ваймар, Германия.
Факултативното изучаване на орган в ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще спомогне основно за разширяване музикалната култура на студентите, но и за придобиване на нови, различни от пианото навици на музициране, както и едно друго слушане на многогласие.
Органът – „царят“ на инструментите, както го наричат, се появява в Западна Европа от Византия и тук намира благодатна почва за развитие.
Присъствието му се открива в различни музикални жанрове: като соло-инструмент, в камерната музика, в ораториално-кантатната, в симфоничната и, разбира се, в църковната с ярки незабравими шедьоври. Тъй като богослужението в православната църква е акапелно, органното изкуство е едно ново явление в музикалния живот, една нова, голяма врата към световните съкровища на културата, която спомага за по-доброто им и задълбочено опознаване.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"