Уличната мрежа в Банско и Добринище се ремонтира

Общината работи по изпълнение на инвестиционната си програма

С подобряване на метеорологичните условия и отпадане на голяма част от ограниченията, наложени от извънредното положение, Община Банско работи по изпълнение на инвестиционната си програма. С приоритет са инфраструктурните дейности по подобряване състоянието на уличната мрежа.
Усилията на общинската управа са насочени в осигуряване на достатъчен ресурс за реализиране на максимална част от заложеното в годишната програма, въпреки сериозно намалелите приходи в общинския бюджет.
Недовършените в продължение на 2-3 години централни улици на Добринище вече се асфалтират. След завършване на ул. „Георги Темелков” от бензиностанцията до детската площадка , ще започне ремонта и на още две натоварени улици – „1-ви Май” и „Яне Сандански”.
Успешно върви асфалтирането на четири улици в Банско, които от години са в трагично състояние. Полага се асфалт и до броени дни ще бъдат готови улиците „Мингьо Тодев”, „Даме Груев”, „Уилям Гладстоун” и „Ел Тепе”. Предстои изкърпването на уличната мрежа в целия град.
С добър темп и в срокове се работи по новата детска градина в Банско, прецизират се детайлите по довършителните работи, уточнява зам.-кметът Стойчо Баненски, който със специалисти от Общината администрация инспектира ежедневно обектите.
В Банско започна също ремонтът на детските площадки и спортните съоръжения за обществено ползване. Поради заявено инвестиционно намерение на собственика на частен имот на ул.”Гоце Делчев”, детската площадка върху същия терен е демонтирана.
Кметът Иван Кадев лично наблюдава изпълнението на графика на дейностите.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"