15 безработни в Симитли ще започнат работа

Те са на възраст от 30 до 54 г.

Кметът на Община Симитли Апостол Апостолов подписа нов проект „Заетост за благоустрояване“ по процедура № BG05M9OP001-1.077 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, Приоритетна ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за срок от 12 месеца.
Новият договор е на обща стойност 99865,59 лева, от които 100% са подкрепа по процедурата.
Основна цел на проекта е осигуряване на заетост на безработни лица чрез квалификация и осигуряване на заетост в текущи благоустройствени дейности за територията на община Симитли. Целевата група включва 15 безработни лица на възраст от 30 до 54 г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"