Избрани Новини

ДФ "Земеделие“ доплати над 74 млн.лв. по СЕПП за Кампания 2019

Субсидии получиха 56 595 земеделски стопани

ДФ „Земеделие“ преведе над 74 млн.лв. (74 270 138 лв.) по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 56 595 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения за Кампания 2019 г. Преводът е осъществен и след насрещна проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП).
Доплащането по схемата е извършено съгласно Заповед № РД 09-428 от 29.05.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Изчисленията са направени по окончателна ставка от 194,58 лв./хектар.
С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП за кампания 2019 г. достигнаха 711,9 млн.лв. Още през декември миналата година земеделските стопани получиха основната част от плащанията за единица площ в размер на 638 млн.лв.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден