Поставени под карантина обжалват законността на връчените им актове

Оплакванията са от български граждани, влизащи в страната от Северна Македония

В Административен съд – Благоевград са образувани пет дела против актове, издадени по Закона за здравето и Наредба №21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести. Поставените под карантина обжалват законността на актовете, с които са им наложени предписанията.
Административно дело е образувано по жалба на физическо лице с постоянен адрес в  Благоевград против предписание за поставяне под карантина, издадено от инспектор в Столична регионална здравна инспекция. За неизпълнение на предписанието за поставяне под карантина в Районен съд – Благоевград е образувано наказателно дело, затова, че лицето е напуснало адреса, на който е следвало да бъде изолиран.
Оспорени пред Административен съд – Благоевград са и други четири акта с предписание за поставяне под карантина, издадени от инспектори в Регионалната здравна инспекция – Благоевград. Адресатите на актовете са български граждани, влизащи в страната от Република Северна Македония.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково