В Сандански приемат документи за записване на деца в първи клас

На 8 юни ще бъдат обявени списъците с класираните ученици

Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката, с която се променя графикът на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019 –2020 година, се налагат промени в Приложение 1 – График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Сандански на учебната 2020/2021 година към Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2020/2021 година.

Графикът за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Сандански се актуализира за всяка предстояща учебна година. Промени в настоящия график могат да настъпят след заповед на министъра на образованието и науката за промяна графика на учебното време.

Според новият График подаването на документи от родителите/настойниците за кандидатстване на деца в първи клас в училището ще се извършва в срок от днес, 29 май, до 5 юни 2020 г.
На 8 юни ще бъдат обявени списъците с класираните ученици.
Записването на класираните ученици ще се извършва от 9 до 12 юни 2020 г. от 08:00 до 17:00 ч.
На 12 юни, след 17:00 ч. училищата ще обявят свободните места.
Приемането на заявления за попълване на свободните места ще бъде на 15 юни, след 14:00 ч.
Записването след второ класиране ще се извършва на 16 юни 2020 г.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"