Избрани Новини

Шест нови европроекта ще се реализират в Благоевград

Привлечено е финансиране за над 4 млн.лв.

Шест нови европроекта с привлечено финансиране за над 4 млн.лв. са подадени от Община Благоевград и одобрени по финансиращи програми в последните шест месеца.

- На 26 май 2020г. Община Благоевград подписа договор с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г за подобряване на енергийна ефективност в сградата на отдел „Държавен архив“.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ на стойност 438 975,97 лв. е по проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” - София в Държавна агенция „Архиви”. Срокът за изпълнение е 12 месеца.
В проекта са предвидени енергоспестяващи мерки - обновяване на фасадите, подмяна на дограмата, ремонт на общите части и санитарните помещения, подмяна на отоплителната инсталация, както и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Кметът инж.Румен Томов обяви, че с реализацията на проекта ще се постигне не само намаляване на енергийното потребление, но и подобряване на визията на сграда, която е разположена в централната градска част. Кметът заяви, че Община Благоевград ще продължи да работи за модернизиране и обновяване на сградния фонд, както и за изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и за превръщането на Благоевград в привлекателно място за живот.

- Община Благоевград има подадени нови шест европроекта за периода от 11.11.2019 г. - 26.05.2020 г., общата стойност е 4 360 542,25 лв. Сред сключените договори е и целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020 г.“. Предстои подписване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3. Проектът за рехабилитация и модернизация на системите за външно осветление на квартали в Благоевград и шест села на стойност около 600 000 лв. все още е в оценка.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май