Общината подписа договор по проект за анаеробна инсталация

Приоритет е развитието на Благоевград като екологично чист град

Община Благоевград подписа договор за над 26 млн.лв за изпълнение на пълен инженеринг във връзка с проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“.
Срокът за изпълнение на дейностите по договора възлиза на 1 090 календарни дни. Цената за изпълнение на договора е в размер на 26 666 000,00 лв. без ДДС. Средствата са осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма.
Договорът с предмет ,,Пълен инженеринг – Проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за суха метанизация с тунелно компростиране и когенерационен модул на разделно събрани биоразградими отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала“, е сключен с ДЗЗД “БАЛКАНИКА БИОГАЗ“.
Кметът инж.Томов обяви, че приоритет е развитието на Благоевград като екологично чист град. За подобряване качеството на живот на жителите на града, Общината изпълнява конкретни мерки, една от тях е изграждането на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Технологията, която ще бъде използвана за обработване и третиране на биоразградимите отпадъци, ще бъде безопасна за околната среда.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково