Избрани Новини

Предприемат мерки за узаконяване на парк "Македония" и сградите на територията му

Всички строителни действия по сградите са направени без строителни книжа и без разрешение за строеж

Община Благоевград е предприела всички необходими мерки, за узаконяване на парк „Македония“ и сградите на територията му

Имотът и сградите, които се намират в парк „Македония“ и са превърнати в дом на няколко спортни клуба от Благоевград, са в процедури по узаконяване.

През месец декември миналата година община Благоевград бе уведомена от РДНСК, че въпросният имот не е урегулиран, а в Общия устройствен план на Благоевград той фигурира с последното си преотреждане „обекти на МНО“, тъй като ОбС не е гласувал ПУП. Сградите, които се намират в него, са с предназначение „гаражи“ и „работилници“, което прави използването им като зали за спортна дейност или събития неправомерно. Всички строителни действия по тези сгради са направени без строителни книжа и без разрешение за строеж.

С оглед значимостта на обектите и ползването им за спорт, още в началото на тази година бе изготвен доклад за изработване на Общ устройствен план на община Благоевград, като се предвиди за поземлен имот с идентификатор 04279.621.147 по Кадастралната карта на Благоевград смесена многофункционална зона „Смф“.

На 25 февруари 2020 год. бе сключен и договор за изготвяне на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.621.147.

Към днешна дата са изпратени за съгласуване и план-схеми до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД и до електроразпределителното дружество ЧЕЗ.

Процедурите изискват време, но ръководството на община Благоевград уверява собствениците на спортни клубове и децата, които тренират там, че ще предприеме всички необходими действия, за да може тренировъчният процес на децата да не бъде прекратяван по никакъв начин.

Община Благоевград се стреми да осигури на първо място сигурност за състезателите и треньорите, които ползват въпросните зали. Партньорството и подкрепата за спорта ще продължат, като ще се постарае максимално бързо да разрешим проблема със статута на имота.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден