Социалният патронаж ще доставя на самотно живеещи хора храна и лекарства

Детските градини и детските ясли с възстановен прием от 26.05.

По заповед на кмета инж.Томов, считано от 26.05.2020 г. /вторник/, детските ясли и детските градини на територията на община Благоевград, възстановяват работа. Посещенията на деца ще се осъществяват при спазване на мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли.

Детските кухни продължават да работят при спазване на строги мерки за дезинфекция. В раздавателните им центрове за храна, гражданите да бъдат с маски на разстояние един от друг.

По заповед на кмета във връзка с извънредната епидемична обстановка се разширява дейността на социалния патронаж с възможност за доставяне по домовете на самотно живеещи възрастни хора на лекарства и хранителни продукти.

Присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети и в други обучителни институции и организации се преустановяват съгласно разпоредбите на Министерството на здравеопазването. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Благоевград организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие.

Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места и за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.

На територията на община Благоевград :

1. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работата за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения-физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м, филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)

2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем.

3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват

обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, трябва да спазват стриктни противоепидемични мерки.

4. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места (обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

5. Не се разрешават посещенията в:

- увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

- закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти,заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч и тези в търговски центрове тип МОЛ, с изключение на заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход.

Продължава да се извършва четирикратна дезинфекция на автобусите на градския транспорт, спирките на масовия транспорт, всички общински сгради и районни администрации, като с приоритет са зоните за работа с граждани.

Забранява се на таксиметровите превозвачи да качват в колите пътници без маски и се задължават след всеки пътник колите да се дезинфекцират и проветряват.

Задължават се всички таксиметрови шофьори, шофьори на градския транспорт и кондуктори да са с маски.