Община Петрич назначи 40 безработни лица от града и селата

Общинският оперативен щаб следи процента на безработицата на местно ниво

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков поиска справка от Агенцията по заетостта за регистрираните безработни лица в периода, съвпадащ с обявяването на извънредното положение. Целта е да се проследи локално процентът безработни сред икономически активното население. По проект „Патронажна грижа чрез мобилни интегрирани услуги за възрастни хора и хора с увреждания” Община Петрич назначи на работа 40 безработни лица от града и селата. От предоставените данни за безработицата в петричко е видно, че за целия м. март в дирекция „Бюро по труда“ са регистрирани 328 безработни, включително и завърнали се от чужбина петричани. Съпоставено с м. март на 2019 г., се отчита ръст от 122-ма безработни повече.

Общо за първото тримесечие на годината в „Бюро по труда“ - Петрич има регистрирани 2 234 лица, което е с 145 повече спрямо първото тримесечие на миналата година или 7% ръст. През м. март тази година работа са започнали 123 безработни.

Припомняме, че има заявени вече инвестиционни намерения от предприемачи за разкриване на нови и разширяване на съществуващи бази в община Петрич. Те бяха разгледани и на Общински експертен съвет по устройство на територията.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен