Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ

Това ще стане след получаване на решение от ЕК за съответствие на процедурата с правилата за държавни помощи

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) ще утвърди условията за кандидатстване и изпълнение по процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ след получаване на решение от Европейската комисия за съответствие на процедурата с правилата за държавни помощи.
Поради високия обществен интерес, преди утвърждаване на пакета с документи за кандидатстване и официалното обявяване на процедурата, заинтересованите страни могат да се запознаят предварително с изискванията по процедурата ТУК.
Проектни предложения ще могат да се подават през информационната система ИСУН 2020 след официалното публикуване на утвърдения пакет документи и обявяването на процедурата в максимално кратки срокове.
Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: [email protected]
При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, можете да се обръщате към звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет, на електронна поща: [email protected] или през формата за обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/IndexСнимка на Деня

Щрихи от Плевен