2 672 е общият брой карантинирани лица в област Кюстендил

От тях 747 в момента са под карантина

2 672 е общият брой карантинирани лица на територията на област Кюстендил към днешна дата. От тях 747 в момента са под карантина, информират от Областния кризисен щаб за борба с коронавируса.
През седмицата е извършена проверка във филиала на ЦСМП в Дупница относно дейността му от 13.03.2020 г. до настоящия момент по отношение на: общ брой обслужени болни - от тях диагностицирани със съмнения за COVID-19, както и на начина на транспортирането им от спешен екип до определеното за това лечебно заведение.
Три проверки са направени в лечебните заведения за извънболнична първична медицинска помощ относно спазването на противоепидемичните изисквания при провеждане на имунизации, реимунизации и профилактични прегледи на лица до 18-годишна възраст.
Продължава ежедневното извършване на съвместни проверки с органите на МВР и представители на институциите, имащи контролни функции, относно спазването на въведените противоепидемични мерки от всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, както и такива, които предоставят услуги на гражданите. За периода от 4.05.2020 г. до 8.05.2020 г. са извършени 124 бр. съвместни проверки на обекти, от които по сигнал – 2 бр. Издадени и връчени са 14 бр. предписания за спазване на противоепидемичните мерки. Основните мерки, които са предписвани към момента, се състоят в: осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти, провеждане на филтър, дезинфекция и редовно проветряване на помещенията, почистване и дезинфекциране на повърхностите на масите и столовете след всеки посетител в заведенията за хранене с търговски площи на открито. Има издадена една принудителна административна мярка – предписание за спиране експлоатацията на заведение за обществено хранене. Причина за мярката е струпването на опашка от голям брой посетители в търговската зала, без спазване на определена дистанция между тях.
От Областния кризисен щаб за борба с коронавируса информират още, че през същия период са извършени 122 бр. съвместни проверки на лица, поставени под домашна изолация. Няма установени лица, които не спазват условията на поставяне под карантина.
В изпълнение на дадените препоръки с писма на МЗ и предвид високия риск, свързан с експлоатацията на обектите с обществено предназначение, в периода са извършени общо 36 бр. насочени проверки на територията, контролирана от РЗИ - Кюстендил, като от тях работещи са само 2 бр. обекти. Няма установени нарушения.
Продължава да се провежда 24-часов граничен здравен контрол на ГКПП “Гюешево” и да се връчват предписания по електронен път за поставяне под карантина.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"