Изследват проби на пет пункта за замърсяване на река Струма

На два пункта е установено превишение на нормите по показател електропроводимост

Експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция и Изпълнителна агенция по околна среда са извършили оглед на скъсаната дига на шламохранилището в Перник, информира БНР. С цел проследяване на замърсяването са взети водни проби от пет пункта по поречието на река Струма, съобщиха от екоинспекцията. На първите два пункта - в пернишките квартали “Димова махала“ и “Хумни дол“ е установено превишение на нормите само по показател електропроводимост. Останалите показатели от експресния анализ са в норма. Не са установени превишения по нито един показател в останалите три пункта - преди пречиствателната станция в град Батановци, радомирското село Прибой и преди вливането на реката в язовир “Пчелина“. Пробонабирането продължава, ще бъдат взети проби и от почви, засегнати от аварията.

От РИОСВ посочват, че в доклад на "Топлофикация" - Перник от 4 декември м.г. се твърди, че на дигите на сгуроотвал „7-ми септември“ не са установени признаци и белези, характерни за развитие на свлачищни процеси. Според екоинспекцията за шламохранилището, на „Топлофикация-Перник“ са били съставени 4 акта за административни нарушения и са наложени санкции за общо 90 хиляди лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен