Избрани Новини

Община Благоевград отменя част от мерките

Допускат се посещения във всички паркове, планини и обособени места с паркова среда извън територията й

Днес вр.и.д. кмет на община Благоевград Ясен Попвасилев издаде заповед, с която допуска посещенията във всички паркове, планини и всички обособени места с паркова среда извън територията на общината. Всички лица трябва да спазват противоепидемичните мерки, като при необходимост от контакт с други жители да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата. На открити обществени места, в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки трябва да се спазва изискването за социална дистанция.

Изменя се и допълва издадената заповед на 13.03.2020 г. на кмета на Община Благоевград, като се се допускат посещенията на търговски площи на открито на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници.

Задължително е спазването на следните противоепидемични мерки:
разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

Заповедта на вр.и.д кмет на община Благоевград Ясен Попвасилев допуска и упражняването на индивидуален спорт на открито, в т. ч. тенис, колоездене, лека атлетика и други при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

Разрешава се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни на територията на община Благоевград, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

Обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л.

Тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час.

Задължително е ползването от персонала на защитни маски за лице и ръкавици, както и дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.)

Не се допуска струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни).
Разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство.

Не се разрешава работата на водни атракциони, включително и такива за деца.

Община Благоевград призовава за стриктно спазване на разпоредбите на Министерство на здравеопазването, свързани с разпространението на коронавирус в страната.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)