Избрани Новини

Каква е разликата между онлайн обучение и дистанционно обучение?

Двете обаче не могат едно без друго

Наложените ограничения поради коронавируса доведоха до рязко увеличение на използването на онлайн системи за преподаване от разстояние и дистанционно обучение. И двете понятия  включват студенти и преподаватели, работещи със сходни компютърни  устройства, но има някои разлики.
Най-общо  разликите между онлайн обучението и дистанционното обучение може да се класифицират по три основни параметъра:
1. Разлики в местоположението. Основната разлика между онлайн обучението (което понякога се нарича електронно обучение) и дистанционното обучение е мястото. В първото учениците могат да бъдат заедно във виртуална класната стая с инструктор, докато работят чрез дигиталните си средства за преподаване и оценяване. Във второто учениците работят онлайн у дома, докато учителят назначава задачи и тестове в дигиталната среда.
2. Разлики във взаимодействието. В онлайн обучението взаимодействието между учители и ученици е редовно в смесена техника на обучение, заедно с други стратегии за преподаване. Докато дистанционното обучение не включва редовно взаимодействие между учители и ученици, а разчита на система за управление на обучението (LMS).
3. Различия в намерението за преподаване. Онлайн обучението е предназначено да се използва в комбинация с различни други методи за преподаване лице в лице. Дистанционното обучение е метод за предоставяне на учебни материали, а не като вариация на вашия стил на преподаване.
Предимства на онлайн обучението и дистанционното обучение:
Онлайн обучението осигурява три основни ползи в класната стая.
• На първо място това е отличен начин за увеличаване на ангажираността на студентите, като позволява смесена техника, включваща различни учебни ресурси и методи на преподаване и поднасяне на съдържанието по множество начини.
• Второ, използването на онлайн инструменти за обучение ви улеснява да сте по-ефективни. Когато използвате инструменти като цифрова учебна програма, ще имате по-голяма гъвкавост и контрол над уроците и домашните работи на учениците.
• Накрая, когато използвате онлайн обучение, ще откриете, че това ви спестява време за планиране на уроците и оценка на обучаемите.
Дистанционното обучение от своя страна има своите уникални предимства в сравнение с онлайн обучението:
• Първо, дистанционното обучение може да продължи без прекъсване дори в събития като снежни дни или в пандемията на COVID-19.
• Спестява време на преподавателите.
• Освен това дистанционното обучение осигурява по-голяма гъвкавост на учениците да работят със свой собствен темп и да преглеждат материалите  според собствените си нужди.
Недостатъци на онлайн и дистанционното обучение:
Както при всяка друга система, тези също имат свои недостатъци.  Основният недостатък сред които е фактът, че и двете обучения разчитат на цифрови ресурси.
• Онлайн обучението е възможно, когато учениците имат редовен достъп до съответните технологии. Ако учениците ви нямат редовен достъп до компютри или други устройства, по време на уроците няма как да се реализира това обучение.
• Второ, ако се опитате да използвате онлайн обучение от начало до край за всички занятия, това ще доведе до повишено време, взирайки се в екрана и проблеми със зрението на учениците. Освен това учениците могат да мамят в изпитите, като използват цифрови инструменти.
При осъществяването на дистанционно обучение има четири основни проблема, които трябва да знаете:
• Първо, не е възможно да се използва дистанционно обучение, ако вашите ученици нямат достъп до устройства или интернет у дома.
• Второ, при дистанционното обучение е невъзможно да се следи дали вашите ученици действително работят.
• Трето, при  дистанционното обучение е още по-лесна измамата.
• И накрая, както при онлайн обучението, дистанционното обучение също води  до още по-дълго взиране в екрана от вашите ученици.
Кое е по-добре?
Дистанционното обучение обикновено работи най-добре с по-възрастните студенти, които имат постоянен достъп до технологии у дома и ще работят отговорно сами със себе си. За него обаче е необходим предварително подготвен ресурс и предоставяне на всички учебни материали. Затова онлайн обучението чудесно го допълва и двете не могат едно без друго.

Източник: Postvai.COMТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)