Ново мобилно приложение за туристите в Национален парк "Пирин“

Приложението работи независимо от наличието на GSM мрежа и не изисква връзка с Интернет

Приключиха дейностите по разработване на новото мобилно приложение с информация за регламентираните туристически маршрути на територията на Национален парк „Пирин“, съобщават от прсцентъра. Приложението за Национален Парк „Пирин“ съдържа цялата необходима информация, за да планирате Вашата почивка и да изберете най-подходящия и интересен за Вас маршрут. Притежавате голям набор от инструменти: вградена интерактивна топографска карта, възможност за локализация на Вашето местоположение в нея, локализация и идентификация на забележителности, туристически маршрути, хижи и много други важни обекти. По време на туристически преход ще можете да видите каква част сте изминали от маршрута и каква ви остава. Богатствата на Националния парк ще се разкрият пред Вас в секция „Биоразнообразие“- ще можете да разгледате различни видове и местообитания, а ако нарушавате някоя защитена зона, то ще ви извести и ще ви помогне да излезете от нея. Приложението работи независимо от наличието на GSM мрежа, не изисква връзка с Интернет и работи без пренос на мобилни данни.

Важно: Винаги преди да тръгнете да посещавате НП „Пирин“, обновявайте приложението и изтеглете последната версия на картата в него, докато имате налична връзка за данни. Освен това за целите на навигацията и идентификацията на обекти в парка, разрешете Location и Camera access на приложението в телефона Ви. Приложението е безплатно за изтегляне и употреба. В него няма да гледате реклами, нито ще трябва да се регистрирате.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"