„На другия ден след COVID-19“: Конкурс предизвиква учениците

Животът

01-05-2020, 11:00

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Участниците могат да напишат стихотворение, разказ или есе с обем до 1 000 думи

Национален литературен конкурс на тема „На другия ден след COVID-19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“ предизвиква учениците в България да проявят творчество и въображение.

Организатори са Националният доверителен екофонд (НДЕФ), дирекцията на Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс“. Те обявяват за 14-а поредна година награда за природозащита „Мими Праматарова“ (първият директор на Национален парк „Рила“).

До участие в състезанието се допускат ученици от средните училища в страната, родени между 1 януари 2002 г. и 31 декември 2004 г.

Участниците могат да напишат стихотворение, разказ или есе с обем до 1 000 думи. Текстът трябва да е на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 12 пункта. Журито ще оценява съответствието с темата, въздействието и литературните качества на творбата. По първия критерий се дава половин единица допълнително, ако произведението съдържа иновативна идея за решение на проблема

Ще бъдат присъдени три награди: първа – кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева; втора – грамота и еднократна стипендия от 300 лева; трета – грамота и еднократна стипендия от 200 лева.

Крайният срок за изпращане на произведенията е 25 май 2020 г. на електронен адрес [email protected]. Имената на победителите ще бъдат обявени на 5 юни 2020 г.

Пълните условия за участие, формулярът за кандидатстване и полезна информация по темата са публикувани на интернет страницата на НДЕФ.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"