Гамафонът е в рамките на обичайните стойности за Община Разлог

Стойността на нормалният гама-фон е 0,03mR/h, съгласно нормите на Комитета по енергетика

Кметът на Община Разлог инж.Герчев призова гражданите към спокойствие и увери, че гамафонът е в рамките на обичайните стойности за Община Разлог.

Поради спекулации и възникнали притеснения у гражданите относно завишен радиационен фон, от общината уведомяват, че:

Стойността на нормалният гама-фон е 0,03mR/h, съгласно нормите на Комитета по енергетика. Към 12:00 часа днес – 23.04.2020, на територията на Община Разлог той е 0,02mR/h. Съгласно вътрешни нормативни документи оперативният дежурен в Община Разлог измерва радиационния фон три пъти в денонощието: към 05:00, 12:00 и 18:00 часа. Измерените стойности се записват в Дневник за отчитане измерванията на радиационния фон от пост за радиоционно наблюдения и ежедневно до 19:30 часа се предават на оперативния дежурен в Областната администрация.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен